نویسنده: پدرام بهروزی

استفاده از Nova به عنوان پنل ادمین

ما از پنل ادمین Voyager برای ویرایش تنظیمات و مدیریت مدل‌ها استفاده می‌کردیم، ولی Voyager یک ایراد بزرگ داشت: این‌که بیشتر تنظیماتش از طریق پنل و در دیتابیس انجام می‌شد. مشکل قضیه این است که بروز نگه داشتن دیتابیس روی سیستم‌های مختلف (سرور اصلی، سرور staging، کامپیوتر لوکال و غیره) کار سخت و بی‌خودی است. […]