دوا تایم

اپلیکیشن دوا تایم

دواتایم یک اپلیکیشن موبایل در حوزه پزشکی است که برای استفاده بیماران و کنترل برنامه مصرفی دارو های آنها طراحی شده است. هر کاربر اطلاعات و دستور پزشک را در پروفایل خود وارد می کند و برنامه به ناظر (پرستار) و بیمار زمان و میزان مصرف دارو را یادآوری می کند. در صورتی که بیمار، مصرف دارو را فراموش کند، دواتایم به ناظر، هشداری جهت پیگیری وضعیت بیمار نمایش می دهد.